La celebració d'aquest dia internacional, instaurat per l´associació "the Center for Hearing and Communication" i que se celebra des de 1995, té com a objectiu la conscienciació de la societat sobre aquesta forma de contaminació. Les conseqüències que la contaminació acústica provoca en la salut es reflecteixen tant a nivell fisiològic com psicològic i els efectes d´aquestes poden portar a la persona que el sofreix a patir estrès, decreixement del rendiment laboral o alteracions del son.

Aquesta diada ens convida a reflexionar sobre l'alerta social que el soroll està provocant actualment i a prendre conscienciació que el soroll, avui en dia, és un problema que cal combatre mitjançat l’educació i la sensibilització dels diferents estaments socials.

És un dia obert a totes les propostes de contribució a la millora de la qualitat acústica, entre elles les propostes a l’escola. L’educació ambiental a l’escola provoca aprenentatges perquè l’alumnat sigui conscient, actuï i participi en la millora de la gestió sostenible del seu entorn identificant, en aquest cas a l’escola, espais problemàtics amb alts índexs de soroll dins del centre: menjadors, patis, sales polivalents, gimnàs… on cal prendre mesures i actuar.

És per això que us volem donar unes quantes idees i recursos per tal de poder-ho treballar:

  • EL SO: Power point on es clarifiquen conceptes del so a nivell teòric i es proposen algunes activitats d’aprenentatge relacionades amb la seva producció, transmissió i recepció. Realitzat per Josep Lluís Estaña, Isabel Muñoz, Rosa Maria Pujol (Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals – UAB CDECT, Departament d’Educació).
  • Sonòmetre (hi ha aplicacions per a mòbils, tabletes i PDI. Algunes utilitzen el gràfic d’un semàfor i altres un mediador amb agulla o barres.
  • Indicador visual instal·lat a l’aula o al menjador (és el espai on hi ha més soroll) en forma de semàfor.
Enviadme un correo electrónico cuando las personas hayan dejado sus comentarios –

¡Tienes que ser miembro de Escoles Verdes Barcelona Comarques para agregar comentarios!

Join Escoles Verdes Barcelona Comarques