Què has de fer si vols ser Escola Verda?

Per incorporar-se a la xarxa d’escoles verdes cal que el centre educatiu faci una formació específica que té, entre d’altres, l’objectiu de realitzar una diagnosi de la situació de partida del centre en els quatre contextos del Programa (currículum, gestió, participació i entorn) i definir, a partir d’aquesta diagnosi, uns objectius estratègics sobre la base de les quals anar concretant les accions que han d’integrar-se en la Programació general anual del centre.

Aquesta formació té una durada de dos cursos escolars, que actualment es fan en semipresencial i per millorar la implicació del centre i arrencar amb un bon coneixement de què vol dir formar part de la xarxa d’escoles verdes, la primera sessió serà individual per al claustre de cada centre. Per tant, la data de la primera sessió és provisional i la persona formadora la pactarà amb cada centre.

 

Un cop realitzada aquesta formació inicial i presentada la documentació que se’ls demana, el centre s’incorpora a al PEV amb un seguiment i unes trobades anuals.

 

Podeu trobar més informació a:https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/proces-per-esdevenir-escola-verda/

 

 

Todos los artículos (0)

There aren’t any articles yet.