Trobada Comitè ambiental alumnes Castelldefels

El passat dijous dia 16 d'abril una cinquantena d'alumnes i una vintena de mestres van prendre part en la 1a Trobada de Comitès Ambientals d'alumnes de Castelldefels.

La jornada perseguia els objectius següents:

  • Compartir els valors ecològics i de sostenibilitat.
  • Impulsar l'intercanvi d'experiències.
  • Adonar-se que també els altres treballen la sostenibilitat
  • Interactuar amb diferents persones amb grups de treball i també amb jocs.
  • Potenciar la creació de noves propostes pel projecte d'Escola Verda de cada escola.
  • Fer un retorn al centre amb noves propostes de treball i de millora.
  • Afavorir que els alumnes puguin expressar com se senten en el seu rol en el comitè ambiental de l'escola.

Organització de la jornada:

1ª part: 9.30h-10.00h

Visionat dels vídeos o power-points que han preparat les escoles.

Esmorzar (10.00h-10.30h)

 2ª part: 10.30h-11.30h

Treball de l'alumnat en diferents taules de treball per a resoldre una problemàtica ambiental vinculada amb el projecte d’Escola Verda. Els temes a treballar van ser:

      1. Delegats verds i Comitè ambiental.

      2. Comunicació i difusió.

      3. Hort

      4. Reducció i Gestió dels Residus.

      5. Estalvi aigua.

3ª part. 11.30h-12.15h

Exposició de les conclusions dels 5 grups de treball.

12.15h. Finalització de la Jornada.

A continuació podeu veure les presentacions de les escoles:

Todos los artículos (0)

There aren’t any articles yet.